Poddanie Matki

  • Nigdy nie poddajemy nowej matki w obecności starej.
  • Staramy się poddawać matkę już czerwiącą, bo jest lepiej przyjmowana.
  • Nieunasienione matki poddajemy rodzinie całkowicie osieroconej: w ulu znajduje się jedynie czerw kryty i ewentualnie mateczniki, które, przed poddawaniem, zrywamy.
  • Matki inseminowane, bez sprawdzonego czerwienia, są traktowane przez pszczoły jak matki nieunasienione.
  • Jeśli poddajemy matkę inseminowaną bez sprawdzonego czerwienia, zasłaniamy wylotek werandką lub segmentem kraty ogrodowej, aby uniemożliwić jej odbycie lotów godowych.
  • Jeśli poddajemy matkę innej rasy lub linii, musimy opiekować się pszczołami aż do momentu pojawienia się pierwszego pokolenia po nowej matce, mogą bowiem wystąpić, spowodowane awersją ras, problemy z  przyjęciem matki.
  • Nie wpuszczamy matki przez wylotek, bo zostanie ścięta.
  • Matki wyjątkowo cenne - zarodowe i reprodukcyjne - poddajemy do odkładów z czerwiem krytym i młodymi pszczołami.
Poddawanie matek rodzinom osieroconym przed tygodniem, po przeglądzie wszystkich plastrów i zerwaniu mateczników

Z rodziny zabieramy matkę. Po tygodniu bardzo dokładnie przeglądamy wszystkie plastry i zrywamy mateczniki. W środku gniazda zostawiamy wolną przestrzeń szerokości jednej ramki, aby zgromadziły się tam młode pszczoły, woszczarki i karmicielki. Odczekujemy godzinę i wstawiamy w to miejsce, zamkniętą ciastem cukrowo-miodowym, klateczkę z matką. Nie zaglądamy do rodziny przez 3-5 dni.

Poddawanie matek do rodzin osieroconych, po upływie jednej do sześciu godzin od zabrania matki

Matkę, którą postanowiliśmy wymienić, zabieramy z rodziny. Usuwamy również wszystkie plastry z jajeczkami i otwartym czerwiem, zostawiając wolną przestrzeń na szerokość jednej ramki. Po upływie ok. jednej godziny, gdy pszczoły zaczną się mrowić, poddajemy klateczkę z matką.

Poddawanie matek do odkładów

Odkład polega na zabraniu z silnych rodzin kilku plastrów z czerwiem krytym, obsiadającymi je pszczołami oraz okrywowymi plastrami z  pokarmem. Ponadto strząsamy do przygotowanego odkładu pszczoły z kilku plastrów z młodym czerwiem, pilnując, aby nie było na nich matki. Odkład składa się zazwyczaj z trzech - sześciu plastrów, ale może być silniejszy. Jeśli pozostawimy odkład na pasieczysku, możemy się spodziewać, że lotne pszczoły powrócą do swoich uli, zostawiając na odkładzie tylko młode robotnice, co sprzyja przyjęciu młodej matki. Stosując tę metodę należy pamiętać o zwężeniu wylotów, aby zapobiec rabunkom. Korzystne jest stosowanie tej metody w okresie pożytkowym, bo daje to zajęcie pszczołom zbieraczkom z sąsiednich uli. Tak przygotowane odkłady bardzo chętnie przyjmują matki zarówno czerwiące, jak i  nieunasienione.

W przypadku umieszczenia odkładu poza obrębem pasieczyska, spotykamy się z sytuacją odmienną. Skład i przekrój wiekowy czerwiu i robotnic przypominają raczej rodzinę bezmateczną.

Poddawanie matki z pszczołami pochodzącymi z rodziny, do której jest poddawana


Jest to jedna z najbardziej skutecznych i sprawdzonych metod poddawania matek pszczelich, bez względu na ich rodzaj. Do samotnej matki, zamkniętej w klateczce, dodajemy jedną młodą pszczołę zabraną z plastra z młodym czerwiem. Następnie przez chwilę obserwujemy jej zachowanie w  klateczce i stosunek do matki. Najczęściej już po chwili matka wysuwa języczek w kierunku młodej karmicielki, a ona instynktownie zaczyna ją karmić, jednocześnie głaszcząc czułkami. Wtedy dodajemy do klateczki kolejne młode pszczoły (4-5) i wkładamy klateczkę pomiędzy plastry z  czerwiem otwartym. Przez kilka kolejnych dni nie zaglądamy do ula.